Digwyddiadau

Arddangosfa: Porthladdoedd Coll Cymru

Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Orffen
6 Mai–3 Mehefin 2019
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae gan Gymru arfordir hir - bron yn 870 milltir o hyd. Arweiniodd ffermio a diwylliant at fasnachu, ac er bod llawer o nwyddau'n croesi Clawdd Offa, roedd y môr a'r afonydd yr un mor allweddol. Y canlyniad oedd nifer o borthladdoedd, ambell un mewn lle go annisgwyl. Mae'r arddangosfa hon yn tynnu sylw at rai o'r porthladdoedd coll hyn.

Digwyddiadau