Digwyddiadau

Digwyddiad: Dysgu Nyddu

28 Ionawr 2020, 10.30am-12.00pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Ffoniwch (029) 20573070

Dafad yn Nyddu

Hoffech chi ddysgu sut i nyddu?

 Sesiynau blasu ar gael yma yn Amgueddfa Wlân Cymru.

Cyfle i unrhyw un sydd am cychwyn ar y siwrnai nyddu i gael cefnogaeth ac arweiniad. 

Profwch y rhyfeddod o nyddu fel grŵp yn amgylchoedd hanesyddol y Longyard, wrth rannu straeon ac awgrymiadau gyda’r person nesaf atoch chi. Os ydych chi'n berchen ar olwyn nyddu dewch â hi gyda chi. Os nad ydych eto wedi ymrwymo i brynu'ch olwyn eich hun, bydd niferoedd cyfyngedig ar gael ar y diwrnod a bydd y rhain yn cael eu cylchdroi rhwng y rhai sy'n bresennol.


Am fwy o wybodaeth ac i archebu'ch le ffoniwch (029) 20573070

Digwyddiadau