Digwyddiadau

Cwrs: Dysgu Nyddu gyda'r Gild Gwehyddion, Nyddwyr a Lliwyddion Ceredigion

Wedi'i Orffen
21 Tachwedd 2019, 10:30 - 13:00
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Galwch 02920 573 070

Olwyn Nyddu

Bydd hwn yn gyfle i unrhyw un sydd am cychwyn ar y siwrnai nyddu i gael cefnogaeth ac arweiniad gan aelodau gwybodus yr Gild Gwehyddion, Nyddwyr a Lliwyddion Ceredigion.

Profwch y rhyfeddod o nyddu fel grŵp yn amgylchoedd hanesyddol yr Longyard, wrth rannu straeon ac awgrymiadau gyda’r person nesaf atoch chi. Os ydych chi'n berchen ar olwyn nyddu dewch â hi gyda chi. Os nad ydych eto wedi ymrwymo i brynu'ch olwyn eich hun, bydd niferoedd cyfyngedig ar gael ar y diwrnod a bydd y rhain yn cael eu cylchdroi rhwng y rhai sy'n bresennol.

Bydd aelodau’r Gild yn darparu amrywiaeth o arddangosiadau nyddu trwy gydol y bore ynghyd â thrafod y ffordd orau i baratoi eich gwlân ar gyfer nyddu.

Byddant hefyd ar gael yn y prynhawn ar gyfer sesiwn holi-ac-ateb anffurfiol ac i drafod unrhyw brosiectau penodol y gallech fod yn gweithio arnynt.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 02920 573 086, neu i archebu'ch lle ffoniwch 02920 573 070

Digwyddiadau