Digwyddiadau

Cwrs: Cwrs: Cyflwyniad i Frodio Llaw

Amgueddfa Wl&acirc,n Cymru
Wedi'i Orffen
1 Chwefror 2020, 11am-4pm
Pris £65 / £55 gostyngiad
Addasrwydd 18+
Archebu lle trwy Eventbrite

Brodio llaw yw'r dull mwyaf difyr a deniadol o bersonoli eich tecstilau. Dan lygad barcud Tasha Middleton o Sew Swansea, byddwch chi'n dysgu'r sgiliau i roi eich stamp eich hun ar eich steil. Hardd a hyfryd, blodeuog a beiddgar, neu gwych a gwallgo – byddwch chi'n barod am ddydd San Ffolant!

Yn y bore byddwch chi'n dysgu paratoi cylch brodio cyn cwblhau hyd at 10 pwyth gwahanol i greu sampler. Bydd cyfle hefyd i ddwyn ysbrydoliaeth o decstilau brodwaith casgliadau'r Amgueddfa. Yn y prynhawn byddwch chi'n mynd ati i frodio eich gwaith ei hun.

Cwrs hamddenol, llawn hwyl sy'n addas i ddechreuwyr a phobl â phrofiad blaenorol o decstilau a gwnïo. Pris tocyn yn cynnwys yr holl ddeunyddiau angenrheidiol ar y diwrnod.

Tocynnau

Caiff lluniaeth ysgafn ei darparu. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â'n bwytai a chaffis ar y safle.

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Hygyrchedd: Mae ein gofod addysg yn gwbl hygyrch. Cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu i drafod gofynion hygyrchedd.

Gostyngiadau: Pobl di-gyflog, dros 60 oed, mewn addysg lawn amser a gyda cherdyn NUS, ac anabl.

Defnyddiwch SA44 5UP ar gyfer llywio lloeren.

Digwyddiadau