Digwyddiadau

Digwyddiad: Gweithdy Addurn Nadoligaidd gyda Chrochendy Gwili

Wedi'i Orffen
7 Rhagfyr 2019, 10 - 4pm
Pris £16.00
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Galwch 02920 573 070

Addurn Nadolygaidd gan Crochendy Gwili

Gwnewch y Nadolig hwn yn un cofiadwy trwy greu bauble cerameg personol gyda Chrochendy Gwili. Defnyddiwch law neu ôl troed plentyn i greu dyluniad Nadoligaidd y gallwch chi neu'r derbynnydd ei fwynhau am flynyddoedd i ddod.

Bydd y gweithdy ar gael yn ystod y digwyddiad Nadolig yn yr Amgueddfa Wlân.

Un bauble y tocyn wedi'i brynu. Sesiwn galw heibio rhwng 10:00 am a 4pm, dylai pob bauble gymryd rhwng 5-10 munud. Sylwch na fydd y baubles ar gael i fynd adref gyda nhw ar y diwrnod gan y bydd angen eu tanio. Gellir casglu o'r Amgueddfa ar neu ar ôl y 17 o fis Ragfyr.

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly er mwyn osgoi cael eich siomi, archebwch eich tocyn/tocynnau trwy ffonio 02920 573 030 neu'n bersonol yn yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol.

Digwyddiadau