Digwyddiadau

Cwrs: Cyflwyniad i Liwio Naturiol

Wedi'i ganslo
17 Mai 2020, 10am-4pm
Pris £65 | £55 gostyngiad
Addasrwydd 16+*
Archebu lle trwy Eventbrite
Llun: Deunydd lliwio
Llun: Pot lliwio

*Mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo oherwydd pryder cyffredinol am dorfeydd a Choronafeirws.  Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra ond mae lles ein hymwelwyr, staff a’n gwirfoddolwyr yn flaenoriaeth gennym.*

 

Mae’r gweithdy hwn yn gyflwyniad i fyd bendigedig lliwiau lliwur naturiol yn Amgueddfa Wlân Cymru – lleoliad i’ch ysbrydoli.  Byddwch yn dysgu sut i baratoi ffibrau a gwneud lliwurau o blanhigion megis lliwlys a chollen Ffrengig, a chreu samplau ar edafedd gwlân a chnu (gyda nodiadau ar ryseitiau i fynd adref gyda chi). Mae prosesau fydd dan sylw yn y gweithdy yn cynnwys defnyddio brathliw, defnyddio lliwurau planhigion ac addasu lliwiau.

Mae’r diwrnod llawn hwyl hwn yn addas i ddechreuwyr pur. Darperir holl offer, deunydd a dillad diogelwch – ond bydd diferion ym mhobman, felly gwisgwch ddillad addas. Gallwch ddod â llyfr nodiadau a chamera/ffôn os dymunwch.

Tocynnau

Darperir lluniaeth ysgafn. Mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd neu ymweld â’n bwytai a chaffis ar y safle.

Rhaid prynu pob tocyn ar gyfer y digwyddiad hwn ymlaen llaw.

Iaith: Cynhelir y cwrs yn Saesneg, ond gellir darparu cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg. Prynwch docyn ar gyfer eich iaith ddewisol, gan wneud yn siŵr fod gennych docyn i bob person. Archebwch eich tocynnau o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Hygyrchedd: Mae ein gofod addysg yn gwbl hygyrch. Cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk ymlaen llaw i drafod unrhyw ofynion hygyrchedd.

Gostyngiadau: Myfyrwyr gyda cherdyn NUS, pobl sy’n derbyn budd-daliadau. Pobl dros 60 oed a dan 18* (rhaid i blant 16–18 fod yng nghwmni oedolyn sy’n cymryd rhan)

Defnyddiwch SA44 5UP ar gyfer llywio lloeren.

Canllawiau Iechyd a Diogelwch i fyfyrwyr

Bydd y gweithdy hwn yn defnyddio symiau bach iawn o bowdwr mân a llwch o bosib o blanhigion wedi’u sychu. Caiff mygydau llwch eu darparu. Rhowch wybod i’r tiwtor ar y diwrnod os oes gennych chi sensitifrwydd anadlu a bod angen i chi sefyll y tu allan i’r ardal waith.

Caiff menig (heb latecs), ffedogau a gogls eu darparu.

Mae’r gweithdy hwn yn defnyddio gwlân, felly cadwch hyn mewn cof os oes gennych chi alergedd i wlân/lanolin.

Digwyddiadau