Digwyddiadau

Digwyddiad: Parti Ffeirio

Amgueddfa Wl&acirc,n Cymru
Wedi'i Orffen
8 Chwefror 2020, 10-4yp
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Os oes gennych chi ddillad diangen, beth am eu rhoi i'n Parti Ffeirio?

Mae Ffeirio yn gweithio fel cyfnewid dillad anferth: rydych chi'n dod ag eitemau nad ydych chi'n eu gwisgo mwyach ac yn eu cyfnewid am docynnau y gellir eu defnyddio i ‘brynu’ rhywbeth newydd i chi! Mae'n siopa heb euogrwydd na gost i'ch waled ac yn wych i'r amgylchedd.

Ar ddydd Sadwrn yr 8fed o Chwefror 2020 byddwn yn cynnal ein Parti Ffeirio cyntaf. Yn syml, dewch â'ch dillad dieisiau i Amgueddfa Wlân Cymru yn Dre-fach Felindre, a'u cyfnewid am docynnau y gellir eu defnyddio yn ystod y parti.

Croeso i chi cyfnewid ddillad o phob steil a maint. Derbynnir rhoddion dillad hyd at 12pm ar ddydd Sadwrn 8 Chwefror, gyda'r Ffeirio yn digwydd rhwng 1-4pm.

Dewch i Ffeirio!

Digwyddiadau