Digwyddiadau

Arddangosfa: Arddangosfa Gobaith Amgueddfa Wlân Cymru

Amgueddfa Wlân Cymru
2 Hydref 2021 – 15 Ionawr 2022
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Arddangosfa Amgueddfa Wlân Cymru

Lansiwyd yr arddangosfa ar ddechrau'r cyfnod clo cenedlaethol pandemig COVID-19 ym mis Ebrill 2020. Gwahoddwyd aelodau'r cyhoedd, staff a gwirfoddolwyr Amgueddfa Cymru i greu sgwariau lliw enfys gan ddefnyddio eu hoff dechneg – gweu, ffeltio, gwehyddu neu grosio, gydag unrhyw ddeunyddiau oedd ar gael iddyn nhw ar y pryd. Diwedd mis Mawrth 2021 oedd y dyddiad cau ar gyfer derbyn cyfraniadau – a derbyniwyd bron i 2,000 o sgwariau!  

Mae Gwirfoddolwyr Amgueddfa Wlân Cymru a staff Amgueddfa Cymru wedi bod yn uno'r sgwariau i greu blancedi enfys unigryw hardd, fydd yn cael eu harddangos yn Iard Hir yr Amgueddfa. Bydd yr arddangosfa yn cynnwys fideo dehongli ‘Straeon y Sgwariau’ a gwaith celf ôl llaw enfys gan ysgol y pentref, Ysgol Penboyr.  

Nod yr arddangosfa yw adlewyrchu ysbryd, gobaith a chymuned yn ystod y cyfnod heriol hwn. Bydd yr arddangosfa yn brofiad i ymgolli ynddo, yn gwtsh symbolaidd o’r caredigrwydd a'r cariad sydd ym mhob pwyth, i ymgorffori ein gobaith ni oll. 

Bydd tudalen ar wefan Amgueddfa Cymru yn rhan o'r arddangosfa fydd yn cynnwys, ymysg pethau eraill, fideo ‘Straeon y Sgwariau’ Arddangosfa Gobaith, fideo time-lapse o'r arddangosfa, a thaith o gwmpas yr arddangosfa ei hun hefyd. 

Bydd yr arddangosfa hefyd i'w gweld yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe rhwng Gorffennaf a Hydref 2022. Caiff y blancedi eu rhoi i elusennau ar ôl i'r arddangosfa gau.  

Hoffai Amgueddfa Cymru ddiolch i bob un o'r cyfranwyr a The Ashley Family Foundation a Sefydliad Cymunedol Cymru am gefnogi'r arddangosfa hon. 

 

 

 

 

 

 

Digwyddiadau