Digwyddiadau

Digwyddiad: Helfa Nadolig

Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Orffen
1–31 Rhagfyr 2021, 10am - 4pm Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn
Pris £1
Addasrwydd Deuluoedd gyda phlant rhwng 4-10 oed
Poster nadolig gyda Mrs Corn, coeden Nadolig, Rudolph a chorach wedi eu hanimeiddio

Helfa Nadolig

Dewch i ymuno yn hwyl yr ŵyl yn unrhyw un o’r Amgueddfeydd Cenedlaethol eleni, gyda Helfa Nadolig hwyliog! 

Mae wyth cymeriad Nadoligaidd yn cuddio yn yr Amgueddfa. Allwch chi ddod o hyd i bob un, ac ateb y cwestiynau amdanyn nhw? 

Beth fydda i’n gael? 

 • Byddwch chi’n cael taflen A4 fydd yn help i chi ddod o hyd i’r cymeriadau yn yr Amgueddfa. 
 • Ar ôl gorffen yr helfa, gallwch fynd â’r daflen adref i wneud y gweithgaredd sydd ar y cefn.  
 • Gallwch ddefnyddio’r URL i weld yr e-lyfryn sy’n llawn syniadau am grefftau a bwyd i’w gwneud gartref, cwisiau, a ffilmiau gan guraduron am y pethau Nadoligaidd sydd yn yr Amgueddfa. 

Lle alla i gael y daflen? 

 • Gallwch brynu’r daflen yn siop yr amgueddfa.

Gwybodaeth Ychwanegol 

 • Bydd angen archebu tocyn am ddim cyn ymweld. Edrychwch ar wefannau’r amgueddfeydd unigol i archebu a hefyd am fanylion agored dros y Nadolig. Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Amgueddfa Lechi Cymru, Amgueddfa Wlân Cymru, Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, a Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru. 
 • Bydd Amgueddfa Wlân Cymru yn agor pumb diwrnod yr wythnos – dydd Mawrth - dydd Sadwrn. Bydd yr Amgueddfa ar agor i gynnwys Gŵyl y Banc.
 • Mae’r helfa yr un fath ym mhob un o’n safleoedd.
 • Gweithgaredd yn yr amgueddfa yw hwn, gyda chynnwys ychwanegol ar-lein. 
 • Mae’r helfa yn ddwyieithog. Mae’r cynnwys ychwanegol yn ddwyieithog neu mae is-deitlau Cymraeg neu Saesneg iddo. 
 • Mae’r helfa yn addas i blant 4-10 oed; efallai bydd plant iau angen help. 
 • Codir pris fesul taflen; gallwch gwblhau un fel teulu neu brynu taflen unigol i bob person. 
 • Cofiwch ddod â phensel neu feiro gyda chi i gwblhau’r helfa. 
 • Mae rhai o’r cymeriadau wedi’u gwneud o ddeunyddiau ecogyfeillgar, a byddwn yn eu hail-ddefnyddio. Rydyn ni hefyd wedi rhoi gweithgaredd ar y daflen fel bod modd i chi ei ailddefnyddio. Os nad ydych chi eisiau gwneud y gweithgaredd, ailgylchwch eich taflen. 
 • Fel rhan o fesurau diogelwch Covid yr Amgueddfa, peidiwch â chyffwrdd y cymeriadau. 
 • Nifer cyfyngedig o daflenni ar gael. 
 • Bydd y rhai olaf ar werth awr cyn i’r Amgueddfa gau i roi amser i chi gwblhau’r helfa. 

Ewch i’n siop ar-lein i chwilio drwy gannoedd o anrhegion unigryw i sicrhau fod y Nadolig yn fwy arbennig fyth.

Siop Nadolig

Digwyddiadau