Digwyddiadau

Digwyddiad: Te Prynhawn Nadoligaidd

Amgueddfa Wlân Cymru
6, 8, 13, 15–16 a 20 Rhagfyr 2023, 2pm
Pris £12.50
Addasrwydd Pawb

Archebu tocynnau 

 

Dewch i fwynhau hwyl yr ŵyl gyda The Prynhawn Nadoligaidd yn Amgueddfa Wlân Cymru.

 

Dewch i fwynhau ein Te Prynhawn Nadoligaidd moethus. Cymerwch gam i'r gorffennol ac ymuno yn hwyl yr ŵyl hanesyddol yr Amgueddfa! Mwynhewch ddetholiad tymhorol o frechdanau cartref, danteithion sawrus a chacennau, gyda phaned o de Welsh Brew neu goffi ffres.

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Cost y te prynhawn yw £12.50pp. Sicrhewch eich bod yn archebu tocyn ar gyfer pob aelod o'ch grŵp.
  • Oherwydd y galw, mae angen tablau yn ôl erbyn diwedd amser eich sesiwn, diolch. 
  • Mae opsiynau heb glwten a fegan ar gael. Rhowch wybod am unrhyw anghenion dietegol yn y bocs isod.

 

Digwyddiadau