Digwyddiadau

Digwyddiad: Traed Bach Mwdlyd- Clwb Gwyllt gydag Ellie: 3 Gweithdai Gwyllt!

Amgueddfa Wlân Cymru
6, 15 a 30 o Awst 2024 , 10.30am-12.30pm a 1.30pm-3.30pm
Pris £3 am bob plentyn
Addasrwydd AM: Dan 5 mlwydd oed; PM: 6+ mlwydd oed
Archebu lle Rhaid Archebu Tocyn

Ymunwch ag Ellie o Traed Bach Mwdlyd yn yr ysgol goedwig Clwb Gwyllt. Mwynhewch nifer o weithgareddau hwyliog ar ddôl  yr Amgueddfa yn ystod yr Haf.

 Y tri gweithdy yw:

6.8.24: Gwehyddu Gwyllt!

15.8.24: Ffeltio Gwyllt!

30.8.24: Gemwaith Gwyllt!

  • Mae lleoedd yn gyfyngedig a bydd angen i chi archebu tocyn. 
  • Gwisgwch ddillad awyr agored addas. Argymhellir crysau llewys hir a throwsus hir. Dewch â eli haul/hetiau/dillad glaw os oes angen.
  • 10.30am-12.30yp: addas ar gyfer plant dan 5 mlwydd oed
  • 1.30pm-3.30pm:  addas ar gyfer plant 6+ mlwydd oed 
  • Rhaid i un oedolyn fynychu'r Clwb Gwyllt fesul archeb (AM a YP)
  • Mae croeso os oes gennych chi blant yn y ddau grŵp oedran ddewis yr un sydd fwyaf addas i anghenion eich plentyn.
  • Os mae'r tywydd yn arw bydd y digwyddiad yn digwydd yn ystafell addysg yr amgueddfa

 Tocynnau     
 

Digwyddiadau