Digwyddiadau

DigwyddiadTaith y Pentref

Wedi'i Orffen
1 Ebrill 201531 Rhagfyr 2016, 10am-5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae taith y pentref ar gael drwy'r amser.

Dilynwch y daith gerdded hunandywys hon o amgylch pentref Dre-fach Felindre, sy'n tynnu sylw at ffeithiau hanesyddol a diddorol ynghylch y diwydiant gwlân yn yr ardal.

Mae dwy daith ar gael, mae'r naill yn cymryd oddeutu tri chwarter awr i'w chwblhau a'r llall yn cymryd oddeutu awr a hanner.

Cafodd twf y diwydiant gwlân yn Nre-fach Felindre a'i milltir sgwâr effaith anferth ar y dirwedd a'r trigolion.

Mae'r cyfnod o ddiwedd yr 1800au tan ddechrau'r 1900au yn cael ei adnabod fel oes aur y diwydiant. Cafodd nifer o bobl eu denu i'r pentref oherwydd bod mwy o waith ar gael, ac o ganlyniad i hyn fe dyfodd Dre-fach Felindre. Am wybodaeth bellach cysylltwch ag Amgueddfa Wlân Cymru. 

Taith Gerdded 2010
Taith Gerdded 2010
Digwyddiadau