Digwyddiadau

ArddangosfaArddangosfa Colegau De Orllewin Cymru

Wedi'i Orffen
5 Tachwedd 201231 Ionawr 2013, 10am - 5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Dyma gyfle i fyfyrwyr cyrsiau dylunio, ffasiwn a thecstilau ymateb i thema eleni, sef ‘mudo’, naill ai drwy ddylunio cynnyrch neu greu gwaith celf.

Rydym wedi gweithio gyda Jen Jones o Ganolfan y Cwilt Cymreig, Llambed i ddatblygu cystadleuaeth ar y cyd i fyfyrwyr gan ddefnyddio’r ddau gasgliad fel ysbrydoliaeth.

Caiff y gwaith ei arddangos yn ein horiel decstilau drwy gydol mis Tachwedd, cysylltwch â’r Amgueddfa am ragor o fanylion.

Bydd gwaith y cystadleuydd sydd â’r dyluniad mwyaf llwyddiannus yn cael ei gynhyrchu i’w werthu yn y siop.

Dyma gyfle i ddylunwyr ifanc ymateb i’r brîff a chreu ymateb cyfoes i’r Amgueddfa a’i chasgliadau.

Digwyddiadau