Digwyddiadau

ArddangosfaArddangosfa Gweuwaith Kaffe Fassett

Wedi'i Orffen
8 Mawrth2 Tachwedd 2013, 10am-5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Arddangosfa arbennig o weuwaith gwych gan y dylunydd tecstilau o fri rhyngwladol, Kaffe Fassett.

Yn America y ganed yr artist hwn sydd fwyaf adnabyddus am ei ddyluniau lliwgar ym myd y celfyddydau addurnol.

Cynhelir yr arddangosfa hon ar y cyd ag arddangosfa o’i gwiltiau clytwaith yng Nghanolfan y Cwilt Cymreig, Llambed (www.welshquilts.com).

Digwyddiadau