Digwyddiadau

DigwyddiadDiwrnod Nyddu i Ddechreuwyr a / neu Diwrnod Nyddu Hirdro gydag Alice Evans

Wedi'i Orffen
9 Mawrth 2013, 10am - 4pm
Pris �25
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu lle: 01559 384304 / spinweave55@hotmail.com

Cyflwyniad i fathau o gnu, paratoi, nyddu (dull wstid) a cheincio.

Erbyn diwedd y dydd, bydd ganddynt gengl fach i fynd adre gyda nhw, a gobeithio y byddant am ddysgu mwy!

Darperir troellau nyddu, ffibrau ac unrhyw offer arall. 25 y pen, dim mwy na 6 o bobl.

Digwyddiadau