Digwyddiadau

DigwyddiadGweithdy Sue Clow

Wedi'i Orffen
13 Ebrill 2013, 11am - 4.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Rhaid archebu lle. Ffoniwch Sue Clow ar 01974 282530 neu e-bost: sue@ragartstudios.com

Mae’r gweithdy hwn yn cynnwys tair techneg anarferol o ddefnyddio cnu gwlanog: ffeltio â nodwydd, bachu a bachu clo.

Maent oll yn cynnwys troi cnu yn eitemau gorffenedig heb nyddu ac yn gweithio’n wych gyda gwlân o safon is.

Cewch ffeltio dafad fach wlanog â nodwydd, dysgu’r dechneg a mynd â’r creadur gorffenedig adre gyda chi!

Dysgwch y ddwy dechneg bachu sy’n ddelfrydol ar gyfer cnu heb ei nyddu ac yn grêt ar gyfer creu unrhywbeth o fathodynnau bach i rygiau gwlanen mawr.

Darperir yr holl offer a deunyddiau, a byddant ar werth hefyd.

Darperir yr offer a'r deunyddiau am ddim, ond ceisiwch ddod â’ch siswrn eich hun. Dim mwy na 15. Rhaid archebu lle, ffoniwch Sue ar 01974 282530 neu e-bostiwch sue@ragartstudios.com.

Am ysbrydoliaeth ewch i www.ragartstudios.com; www.zalingai.co.uk a www.kaotickittus.co.uk.

Rydym ni ar Facebook hefyd: www.facebook.com/RagArtWorkshops.

Digwyddiadau