Digwyddiadau

DigwyddiadGweithdy Rygiau Clytiau gyda Sue Clow

Wedi'i Orffen
26 Ionawr 2013, 11am - 4.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Rhaid archebu lle. Ffoniwch Sue Clow ar 01974 282530 neu e-bost: sue@ragartstudios.com

Ailgylchu defnyddiau o wlân a’u troi yn eitemau bach a mawr.

Bwriad y gweithdy hwn yw gwneud addurniadau hardd o wlân â llaw gyda Sam Boulanger, ynghyd â chyflwyniad ar sut i wneud ryg allan o glytiau gan Sue Clow.

Yn draddodiadol gwnaed y rygiau hyn allan o hen ddillad gwlân a gwaith gwau wedi’i ffeltio a fyddai wedi cael ei wthio neu’i fachu drwy hessian. Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno gwahanol dechnegau, yn dangos sawl enghraifft o’r rygiau yma yn ogystal â chynghor sut i wneud eich ryg eich hun. Bydd yr offer a’r deunyddiau yn cael eu darparu, a byddant ar werth hefyd.

Cost £30. Dim mwy na 15. Byddwn yn darparu’r defnyddiau a’r offer am ddim, ond dewch â siswrn os yn bosib.

I sicrhau lle, cysylltwch gyda Sue ar 01970 282530, neu sue@ragartstudios.com.

Am ysbrydoliaeth pellach edrychwch ar ein gwefannau: www.ragartstudios.com; www.zalingai.co.uk; a www.kaotickittus.co.uk

Digwyddiadau