Digwyddiadau

DigwyddiadGweithdy: Creu Ffrâm Blanhigion o Helyg

Wedi'i Orffen
20 Gorffennaf 2013, 1 - 4pm
Pris £15
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu lle

Yr enw ar y math hwn o ffrâm blanhigion yw ‘ffenestri cadeirlan’.

Mae’r bwâu helyg yn hardd iawn yn ogystal â bod yn ymarferol wrth gadw planhigion mewn potiau neu yn y ddaear, yn enwedig pan fo pen y blodyn yn dechrau plygu. Mae’n seiliedig ar gynllun o’r 17eg ganrif. Defnyddir jig i’w chreu.

Project hanner diwrnod syml addas i bawb o bob gallu, rhaid archebu lle.

Cysylltwch â Jules Wagstaff ar 07964 530436 neu jules87@btinternet.com.

Gwefan: www.welshwillowworks.wordpress.com

Digwyddiadau