Digwyddiadau

DigwyddiadGweithdy: Creu Casglwr Ffrwythau o Helyg

Wedi'i Orffen
28 Medi 2013, 1 - 4pm
Pris £15
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu lle

Dewch i greu casglwr ffrwythau – basged fach ar ddiwedd ffon gollen a ddefnyddir i gasglu’r ffrwythau sy’n anodd eu cyrraedd.

Fel nad oes yn rhaid i chi ddringo’r goeden! Mae’n syml i’w greu a defnyddir jig.

Project hanner diwrnod syml addas i bawb o bob gallu, rhaid archebu lle.

Cysylltwch â Jules Wagstaff ar 07964 530436 neu jules87@btinternet.com.

Gwefan: http://www.welshwillowworks.wordpress.com/

Digwyddiadau