Digwyddiadau

DigwyddiadDosbarth 'peli hudol' gyda'r dylunudd gweuwaith lliw adnabyddus Brandon Mably o stiwdo Kaffe Fassett, Llundain

Wedi'i Orffen
14 Awst 2013
Pris £25
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Cysylltwch â'r Amgueddfa i gadw'ch lle


Mae'r dosbarth hwn yn agored i unrhyw un sydd a chanddynt ddiddordeb mewn lliw a dylunio sydd yn gallu gwneud pwyth hosan sylfaenol.

Mae Brandon Mably wedi bod yn cynnal gweithdai lliw a dylunio o amgylch y byd ers dros ugain mlynedd ar ôl cymryd y cyfrifoldeb o'r meistr lliwiau Kaffe Fassett. Mae'r rhai hynny sy'n cymryd rhan yn y gweithdy yn cael eu hannog i weithio gyda pob math o liwiau mewn strwythur syml. Bydd Brandon yn gweithio ar gryfhau hyder pobl wrth weithio gyda lliw a dyluniadau. Ynghyd â gweithio gyda nifer o liwiau, bydd Brandon, yn y dosbarth hwn yn rhannu ei holl wybodaeth ar ddylunio a'r technegau mae'n eu defnyddio i weithio'r dafedd yng nghefn y gwaith.

Cysylltwch â'r Amgueddfa i gadw'ch lle.

Gweithdy trwy gyfrwng y Saesneg yw hwn.

 

Brandon Mably
Brandon Mably
Digwyddiadau