Digwyddiadau

ArddangosfaArddangosfa Cystadleuaeth Colegau Cymru

Wedi'i Orffen
12 Tachwedd 201315 Ionawr 2014
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae Amgueddfa Wlân Cymru, Canolfan y Cwilt Cymreig a Chastell Aberteifi wedi cydweithio i wahodd myfyrwyr i gyflwyno gwaith ar gyfer cystadleuaeth ar thema Teithiau.

Gan ddwyn ysbrydoliaeth o’r casgliadau yn y ddau leoliad, yr adeiladau a’r peiriannau diwydiannol, y casgliadau tecstilau hanesyddol a’u straeon, estynnir gwahoddiad i fyfyrwyr gyflwyno darn o waith ar gyfer arddangosfa yn 2013.

Briff

Wedi dau gyfnod o ymchwil, cewch gyfle i gynhyrchu gwaith ar gyfer UN o’r DDAU gategori canlynol.

Naill ai

Dylunio blanced i ddathlu agor Castell Aberteifi yn 2014. Bydd y flanced yn cael ei gwerthu yn siop y Castell ac hefyd yn cael eu defnyddio yn y bythynnod hunan-arlwyo. Bydd yn rhaid i chi dynnu ar ysbrydoliaeth o’r tri lleoliad a’u huno ar y thema Teithiau, i greu dyluniad cyfoes drwy gynhyrchu mood board, dyluniad gorffenedig neu sampl wedi’i wehyddu, tra’n arbrofi â chyfuniadau lliw gwahanol. Os caiff eich gwaith ei ddewis cewch gyfle i weithio gydag arbenigwr tecstilau er mwyn cynhyrchu eich blanced.

Neu

Dyluniwch gynnyrch masnachol, fel sgarff neu hances i’w gwerthu yn y tair siop. Bydd yn rhaid i chi dynnu ar ysbrydoliaeth o’r tri lleoliad a’u huno ar y thema Teithiau, i greu dyluniad cyfoes. Rhaid i’r cynnyrch fod yn werthadwy, yn addas i’w werthu ym mhob siop ac yn hawdd i’w cynhyrchu mewn sypiau. Dylai’r cynnyrch ategu’r nwyddau presennol a werthir yn y siopau. Er mwyn cael eich hystyried ar gyfer y wobr Menter rhaid i chi gyfleu eich cynulleidfa darged, dull a chost y cynhyrchu, dewis deunyddiau, cyfanswm cost, pris gwerthu, gorswm a phecynnu yn glir yn eich datganiad.

Rhaid cynnwys datganiad ysgrifenedig heb fod yn hwy na 250 gair gyda’ch gwaith, yn amlinellu sut y cawsoch eich ysbrydoli gan y tri lleoliad ac yn esbonio cysyniad eich ymdriniaeth â thema Teithiau. Rhaid esbonio hefyd sut yr hoffech i’r gwaith gael ei arddangos.

Mae tecstilau Cymreig yn tynnu’n gryf ar ein treftadaeth. Arbrofwch â siapau a lliwiau’r bensaernïaeth, y peiriannau, y deunyddiau, y patrymau a’r gwead er mwyn creu dyluniad cyfoes ar thema Teithiau.

Mae’r briff yn agored i unrhyw fyfyriwr celf, dylunio, crefft, neu bensaernïaeth mewn Coleg neu Brifysgol yng Nghymru.

D.S. Bydd hawlfraint y dyluniad a gynhyrchir yn cael ei drosglwyddo i Amgueddfa Cymru gyda chyflwyno’r wobr ac ni chaiff taliad pellach ei wneud.

Digwyddiadau