Digwyddiadau

DigwyddiadDiwrnod Modelau Rheilffyrdd

Wedi'i Orffen
1 Tachwedd 2014, 10am-3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Byddwn ni’n codi stêm yn Amgueddfa Wlân Cymru rhwng 10am a 3pm ar ddydd Sadwrn 1 Tachwedd, gyda Diwrnod Trenau Bach.

Bydd yn gyfle i ymwelwyr weld modelau 20tr o reilffordd Cilgeran i Aberteifi ac un o Faenorbŷr yn Sir Benfro.

Bydd gan Glwb Modelwyr Caerfyrddin arddangosfa lonydd o nifer o fodelau diddorol, gan gynnwys trenau a modelau i’r plant, a bydd yr Amgueddfa yn arddangos y trac Tomos a Pyrsi rhyngweithiol.

Ymhlith y gweithgareddau eraill bydd crefftau i’r teulu cyfan, stondinau ceir Corgi a Matchbox, a chyfle i ddysgu mwy am reilffyrdd hanesyddol Aberteifi a Chilgeran.

Mynediad am ddim

Digwyddiadau