Digwyddiadau

ArddangosfaArddangosfa Dathlu'r Deugain

Wedi'i Orffen
23 Tachwedd 20131 Chwefror 2014, 10am-5pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Yn 2012 dathlodd Amgueddfa Lechi Cymru ddeugain mlynedd ers agor ei drysau am y tro cyntaf.

DATHLU’R DEUGAIN oedd arddangosfa ben-blwydd yr amgueddfa, a chawn gipolwg ar sut a pham y cafodd safle diwydiannol ei weddnewid yn amgueddfa ym 1972 a’r hyn sydd wedi digwydd ar y safle yn y deugain mlynedd ers hynny.

Caeodd y gweithdai gwreiddiol o Oes Fictoria – sydd bellach yn gartref i Amgueddfa Lechi Cymru – ym mis Awst 1969, ynghyd â Chwarel Lechi Dinorwig, a chollodd cannoedd o ddynion eu swyddi

Ail-agorwyd y safle ar 25 Mai 1972 fel Amgueddfa Chwarela Gogledd Cymru. Ers hynny, mae bron i 3 miliwn o bobl wedi ymweld â’r Amgueddfa, sy’n un o saith safle Amgueddfa Cymru, gan gerdded trwy’r fynedfa fwaog wych er mwyn profi a dysgu mwy am hanes diwydiant llechi pwysig yr ardal hon.

Mae'r arddangosfa'n edrych yn fanylach ar yr hyn sydd wedi digwydd ar y safle dros y pedwar degawd diwethaf, o ddyddiau cynnar y 70au i ymweliadau gan y Teulu Brenhinol, ac o'r ailddatblygiad mawr gwerth £2 miliwn ar ddiwedd y 90au i gyflwyno mynediad am ddim yn y mileniwm newydd.

Mae'r arddangosfa hefyd yn olrhain sefydlu’r Amgueddfa ac yn ystyried rôl amgueddfeydd yn ein cymunedau heddiw. Bydd yn cynnwys gwaith gan ysgolion lleol a fu’n gweithio ar broject cyfryngau cymysg o’r enw FY AMGUEDDFA I.

Digwyddiadau