Digwyddiadau

DigwyddiadGweithdy Cwiltio gyda DeAnne Hartwell Jones - Medaliynau gyda Streipiau

Wedi'i Orffen
26 Ebrill 2014, 10am - 4pm
Pris £30
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu lle. 029 2057 3070

Gweithdy clytwaith gyda DeAnne Hartwell-Jones - 'Brethyn Streipiog'. Sut mae torri'n ofalus drwy streipiau er mwyn creu gwahanol siapau.

Bydd y papurau geometreg ar gael i chi fel rhan o'r cwrs. Bydd yr amryw frethyn o liwiau gwahanol sydd eu hangen ar werth ar y dydd o Felin Teifi. £30, yn cynnwys bwffe i ginio. Rhaid archebu lle - 029 2057 3070.

Angen ar y diwrnod:
Piniau
Nodwyddau
Edafau cotwm
Pren mesur
Sisiwrn torri papur
Sisiwrn torri defnydd

Digwyddiadau