Digwyddiadau

DigwyddiadGrŵp Bachu Tecstilau Canolbarth Teifi

Bob yn ail ddydd Sadwrn , 11am-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Ffoniwch 01559 370824 - ebost littlebird07@aol.com

Ymunwch â Grŵp Bachu Tecstilau Canolbarth Teifi i ddysgu mwy am grefft gywrain creu rygiau.

Ymysg y sesiynau bydd arddangosiadau ymarferol a chyfle i roi cynnig ar sgiliau megis bachu rygiau, gwehyddu gyda gwŷdd pegiau a bachu clo.

Mae’r grŵp yn cyfarfod bob yn ail ddydd Sadwrn ac mae croeso i bawb.

Themau

18 Mawrth : Cwilsio Ryg neu Mat diod   

1 Ebrill : Addurno ar gyfer y Pasg (gan ddefnyddio Sgiliau RR) 

15 Ebrill: Gwehydd gyda gwŷdd - rug

22 Ebrill: Taith i Gŵyl Gwyrthwlân Cymru 

29 Ebrill: Adolygiad taith  Gŵyl Gwyrthwlân Cymru (dod â phethau da) 

13 Mai: Padiau sedd ar gyfer yr Haf

27 Mai: I'w gardarnhau 

10 Mehefin: I'w gadarnhau 

 

22 Gorffennaf: Gwneud ryg â chnu defaid

5 Awst : Gwneud blodau ac ardduniadau

19 Awst:  Cyflwyniad - Dyrnu â nodwydd 

2 Medi: Cyflwyniad - bachu clo

30 Medi: Gorffen rygiau, ymylu, brodwaith cefnogi

14 Hydref: Dyluniadau a syniadau ar gyfer Nadolig

28 Hydref: Garlantau Nadolig

11 Tachwedd: Cardiau Rhodd

25 Tachwedd: Sesiwn Tynnu Lluniau

9 Rhagfyr: Pryd o fwyd Nadolig

16 Rhagfyr: Cyfarfod Mins Peis a Santa Gyfrinachol

Digwyddiadau