Digwyddiadau

Cwrs: Adeiladu cyntell – basged Gymreig draddodiadol (Gweithdy dau ddiwrnod)

Amgueddfa Wlân Cymru
Wedi'i Orffen
9 a 10 Mawrth 2018, 10am-4pm
Pris £90 yn cynnwys deunyddiau
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid Archebu lle

Basged sy’n rhan o'r traddodiad basgedi ffrâm Celtaidd yw hon a elwir yn aml yn fasged datws Gymreig. Mae'n fasged ddofn, gref a gwastad gai ei defnyddio ar y fferm i gasglu llysiau, cario bwyd anifeiliaid neu ddal golch. Cewch foddhad mawr o’i chreu a bydd yn para am flynyddoedd yn y tŷ neu'r ardd. Byddwch yn dysgu sut i greu a siapio'r patrwm siâp 'D' a'r cylch crwn trwchus, cyn plethu'r gwiail i greu corff y fasged. Gallwch greu cyntell o bren collen neu helyg, ond helyg rhannol wyrdd o lwyni helyg Sain Ffagan gaiff eu defnyddio ar y diwrnod. Byddwn ni'n gweithio yn yr awyr agored yn y sied wynt.

 I gadw lle, cysylltwch â Jules Wagstaff drwy e-bostio jules87@btinternet.com neu ffonio 07964530436

 

Digwyddiadau