English

Oriau Agor

Ebrill–Medi: 10am–5pm, bob dydd;
Hydref–Mawrth: 10am–5pm, Maw–Sad

Mynediad am ddim!

Lleoliad

Amgueddfa Wlân Cymru
Dre-fach Felindre, ger Castellnewydd Emlyn
Llandysul
Sir Gaerfyrddin
SA44 5UP

Map a Sut i Gyrraedd Yma »

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: gwlan@amgueddfacymru.ac.uk

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl.

Canllawiau Mynediad »

Bwyd a Diod

Cynigia caffi Amgueddfa Wlân Cymru amrywiaeth o fwyd a diod i ymwelwyr, a hynny mewn awyrgylch hyfryd.

Bwyd a Diod »

Grwpiau

Gall grwpiau sy’n archebu ymlaen llaw fanteisio ar...

Grwpiau »

Teuluoedd

Mae gweithgareddau ymarferol ar gael i blant drwy gydol y flwyddyn yn Amgueddfa Wlân Cymru.

Teuluoedd »