Plan Your Visit

Amgueddfa ar gau Bore Dydd Llun 21 Mai 2018

 Bydd yr Amgueddfa ar gau ar Fore Dydd Llun 21 Mai 2018 ar gyfer hyfforddiant staff, bydd yn agor am 1.30pm.

Oriau Agor

Ebrill–Medi: 10am–5pm, bob dydd; Hydref–Mawrth: 10am–5pm, Maw–Sad

Am resymau diogelwch, rydym yn cadw’r hawl i archwilio bagiau yn yr amgueddfa

Mynediad am ddim!

Lleoliad

Amgueddfa Wlân Cymru

Dre-fach Felindre, ger Castellnewydd Emlyn
Llandysul
Sir Gaerfyrddin
SA44 5UP

Map a Sut i Gyrraedd Yma

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 111 2 333
E-bost: gwlan@amgueddfacymru.ac.uk

Mynediad

Gwybodaeth i ymwelwyr sy'n anabl.

Canllawiau Mynediad

Bwyd a Diod

Cynigia caffi Amgueddfa Wlân Cymru amrywiaeth o fwyd a diod i ymwelwyr, a hynny mewn awyrgylch hyfryd.

Bwyd a Diod

Grwpiau

Gall grwpiau sy’n archebu ymlaen llaw fanteisio ar...

Grwpiau

Teuluoedd

Mae gweithgareddau ymarferol ar gael i blant drwy gydol y flwyddyn yn Amgueddfa Wlân Cymru.

Teuluoedd