Bwyd a Diod

Cynigia caffi Amgueddfa Wlân Cymru amrywiaeth o fwyd a diod i ymwelwyr, a hynny mewn awyrgylch hyfryd.

Mae yna ardal chwarae i ddiddanu'r plant hefyd tra'ch bod chi'n mwynhau paned o de.

Bydd pob pryd sydd ar y fwydlen ar ddiwrnod eich ymweliad hefyd ar gael mewn maint plentyn. Mae'r fwydlen yn newid o ddydd i ddydd ac yn dymhorol, ond mae'r isod yn rhoi blas o'r hyn sydd ar gael.

  • Paninis amrywiol
  • Rholiau twrci poeth i'r Nadolig
  • Cinio i blant
  • Amrywiaeth o gacennau, bisgedi a siocledi blasus
  • Hufen ia Cymreig
  • Te / Coffi
  • Amrywiaeth o ddiodydd oer