English

Prosiect yr RSPB mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Cymru.

Dechreuodd yr Hebogiaid Tramor, gafodd eu henwi'n Gavin a Stacey gan ysgol leol, nythu ar dŵr y cloc yn 2007, ar âl erlid pâr o gigfrain oddi yno a dwyn eu nyth.

Mae nhw wedi cael ychydig o lwyddiant yn bridio dros y blynyddoedd. Gobeithio y byddan nhw'n llwyddiannus eleni eto.

Bydd yr RSPB yn cynnal digwyddiadau achlysurol ar benwythnosau yn y gwanwyn a'r haf yng Ngerddi Gorsedd, lle bydd cyfle i gael cip agosach drwy sbienddrych. Yn y cyfamser, cofiwch gadw llygad ar y Camera Hebogiaid i weld sut hwyl sydd arnyn nhw.

Camera Byw yr Hebogiaid

Bydd y camera’n diweddaru yn awtomatig pob ~10 eiliad

Delweddau ansawdd clir:

Hebogiaid Glas - Gwe-cam
Hebogiaid Glas - Gwe-cam
Hebogiaid Glas - Gwe-cam
Hebogiaid Glas - Gwe-cam
Hebogiaid Glas - Gwe-cam

Am fwy o wybodaeth yngl n â'r Hebog Glas:

http://www.rspb.org.uk/discoverandenjoynature/discoverandlearn/birdguide/name/p/peregrine/index.aspx

Adar Campus Cymru!

http://www.rspb.org.uk/discoverandenjoynature/families/children/discover/birds/birdsofprey.aspx

sylw(10)

Gadael sylw