Digwyddiadau

Digwyddiad: Ar Lafar - Gŵyl Gymraeg i Ddysgwyr

Wedi'i Orffen
6 Ebrill 2019, 11am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd PAWB
Ar Lafar logo
Llun: Tudalen geiriadur

Dysgu Cymraeg?  /   Learning Welsh? 

Dyma ddiwrnod arbennig i chi.  /  Here’s a day especially for you.

Amserlen Ar Lafar 2019

11.00-12.00                                Taith Chwarel Vivian / Vivian Quarry Walking Tour

11.00-11.15                                Ffilm arbennig Ffarwel Rock – sgrin Dwyn y Mynydd / Special film screening “Ffarwel Rock”

11am – 1pm & 2pm – 4pm        Sesiwn Sgwrsio efo tiwtoriaid / Tutor talks

11am – 1pm & 2pm – 4pm        Gweithdy celf print hefo  / print workshop with Elin Vaughan Crowley                              

11.15-11.45                               Hollti a Naddu (dwyieithog) /  Slate splitting and dressing (bilingual)

12.00-12.30                              Enwau llefydd Cymru – sgwrs  gan Rhian Parry am hanes enwau llefydd yng Nghymru (Uwch)                                                  Welsh place names – talk by Rhian Parry  from the Soeicty of Welsh place names

13.00-14.00                              Gig acwstig gyda Bwncath /  Acoustic concert with popular Welsh group Bwncath

14.00-15.00                              Taith gerdded Chwarel Vivian (Mynediad)  / Vivian Quarry walking tour (Access level)

14.00-14.15                              Ffilm arbennig Ffarwel Rock  / Special film screening of “Ffarwel Rock”

14.15-14.45                              Hollti a Naddu (dwyieithog) /  Slate splitting and dressing (bilingual)

Trwy’r dydd (galw i mewn)

  • Gof wrth ei waith / Blacksmith at work
  • Helpu Hannah (actores mewn cymeriad) / Helping Hannah (actress in residence)
  • Helfa Drysor  / Treasure Hunt
  • Stondin Cais Treftadaeth Byd ar gyfer y diwydiant llechi / World Heritage Bid for Slate stand

Hwyl a sbri – dewch yn llu!   Lots of fun for everyone!

Am fwy o wybodaeth ewch i www.dysgucymraeg.cymru

 

 

Digwyddiadau