Digwyddiadau

Digwyddiad: DYGWYL Y MEIRW

Wedi'i Orffen
1 Tachwedd 2018, 5pm
Pris £5
Addasrwydd 4+

Postar Dygwyl y Meirw

Dyw taid ddim yma mwyach – ond yng nghistiau’r atig, mae straeon yn disgwyl cael eu darganfod….

Pypedau, actorion, triciau, miwsig, cysgodion…dyma sioe gaeafol arbennig i deuluoedd gan gwmni Pypedau Seren Ddu a Mwnci i roi gwefr hwyliog lawr eich asgwrn cefn! Mae'r sioe yn edrych ar draddodiadau Gŵyl Geltaidd – wedi'i hadrodd gyda chymorth cymeriadau ' bwci-bo ' Cymreig fel yr Hwch Ddu Gota, y Ladi Wen a Jac y Lantarn.  

Mae gweithdy cysgodion ‘sgerbwd yn dilyn y sioe.

Dewch mewn gwisg Calan Gaeaf!

Addas ar gyfer oedrannau 4 ac i fyny, dan ofal rhieni / gwarchodion

Tocynnau

Cost: Plant ac oedolion £5 * gan gynnwys gweithdy pypedau

Manylion archebu: cysylltwch a'r amgueddfa ar 02920 573700

Addasrwydd: Yn addas ar gyfer oedrannau 4 a throsodd yn ôl disgresiwn y rhieni. Rhaid i bob plentyn o dan 15 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Pwynt cyfarfod: Mae'r sioe bypedau wedi'i lleoli yn un o'r ystafelloedd Amgueddfa. Bydd y lleoliad yn cael ei gynghori ar ôl cyrraedd siop yr Amgueddfa.  Ceisiwch gyrraedd 10 munud cyn i'r perfformiad ddechrau

Beth i ddod a dillad: Lapiwch yn dda gan y gall fod yn oer yn yr Amgueddfa. Dewch â thortsh fach os yn bosibl. Peidiwch ag anghofio eich gwisg Calan Gaeaf os ydych am wisgo i fyny!

Hygyrchedd: Lleolir yr Amgueddfa ym Mharc Gwledig Padarn.  Cost Parcio yw £4. Mae ardaloedd parcio ar gyfer yr anabl ar gael.

Digwyddiadau