Digwyddiadau

Arddangosfa: Wedi'r Chwarelwyr Adael

Amgueddfa Lechi Cymru
Wedi'i Orffen
31 Ionawr–23 Mehefin 2019
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Yn 1969 syrthiodd chwarel Dinorwig yn ddistaw - caewyd y chwarel ac anfonwyd y dynion adref am y tro olaf. 50 mlynedd yn ddiweddarach, mae natur wedi adfer yr hyn a adawyd a'r chwarel unwaith eto yn dod yn ôl i fywyd.

Mae'r arddangosfa ffotograffig hon gan Stuart and Gill Hill yn arddangos yr amrywiaeth eang o anifeiliaid a phlanhigion sy'n galw am chwarel Dinorwig yn eu cartref. Edrychwch yn ofalus-efallai y byddwch yn synnu at yr hyn y gallwch ei weld.

Digwyddiadau