Digwyddiadau

DigwyddiadCANU CHWAREL

Wedi'i Orffen
27 Ionawr 2019, 10.30am
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Y mae côr dynion yn adnabyddus yng Ngogledd Cymru, ond er mwyn darganfod llais Merched Chwarel, rydym yn trefnu nifer o weithdai hwylus canu / sain ddwyieithog i ferched ym mis Ionawr a Chwefror 2019 ym Mro Ffestiniog, Dyffryn Peris, Dyffryn Ogwen a Dyffryn Nantlle gyda chymorth Llechi Cymru Cais Safle Treftadaeth y Byd.

Bydd pob gweithdy ychydig yn wahanol i'w gilydd, oll yn cael eu rhedeg gan arweinydd profiadol:

Jamie Dawes (19 Ionawr) @ Llechwedd

Sam Frankie Fox (26 Ionawr)  @ Amgueddfa Lechi Cymru

Siân Miriam (23 Chwefror) @ Dyffryn Nantlle

Bydd pob gweithdy mewn lleoliad newydd ac yn cynnig arbrofion gwahanol o lais, gan roi cyfle datblygu llais eich hunain, yn ogystal â llais cyfunol Merched Chwarel. Mae'r gweithdai i gyd yn £ 5 (ond mae llefydd am ddim ar gael hefyd, os yw'n rhwystr).

Byddant yn anffurfiol iawn - nid oes angen profiad blaenorol (na hyder) canu!

Gallwch ddewis dod i un neu fwy o'r gweithdai (gwiriwch ar gyfer addasrwydd oedran / hygyrchedd.

Byddwn yn cofnodi'r sesiynau ac yn defnyddio'r synau yn ein harddangosfeydd drwy gydol 2019.                                                         Rydym hefyd yn gobeithio trefnu rhyw fath o berfformiad Canu Chwarel yn ystod Gwanwyn / Haf 2019

Mae gweithdai yn £5 y sesiwn. Oherwydd nifer gyfyngedig, mae archebu'n hanfodol.

Gweler y digwyddiadau unigol isod am ragor o wybodaeth.

https://www.merchedchwarel.org/canu-chwarel-singing-slate-booking

 

CANU CHWAREL - MERCHED CHWAREL

CANU CHWAREL - MERCHED CHWAREL

Digwyddiadau