Digwyddiadau

Digwyddiad: DYFEISGAR

Amgueddfa Lechi Cymru
Wedi'i Orffen
19–21 Chwefror 2020, 11am - 3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Postar Digwyddiad Dyfeisgar

Ceir K'NEX

Canolfan Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor 

Ymunwch â ni am 3 diwrnod o godi stêm a darganfod!

Mae nifer o weithgareddau i’w mwynhau gan gynnwys arddangosiadau a gweithdai dyddiol yn cynnwys sioe gan griw Techniquest Glyndŵr, creu a rasio ceir K'nex, gweithdai creu cylchedau trydan neu beth am rhoi cynnig ar her yn olwyn ddŵr neu’r inclein! Dewch i ryfeddu at y model injanau bach - dewch a’ch injans main ‘00’ i drio ar y trac prawf – neu beth am fwynhau tro ar yr injan fach yn yr iard?

Diwrnod gwych i sbarduno’r dychymyg!

Bob dydd

 • Sioe Grymoedd Techniquest Glyndwr (11am, 1pm, 2pm) 
 • Helfa Ddarganfod
 • Ffilmiau o'r archif
 • Gweithdy ‘Pontydd, Adeiladau a Glasbrintiau Botanegol’ Elfennau Gwyllt
 • Modelau Trenau bach
 • Diggars a trycs yn y ffowndri
 • Injans stêm amrywiol
 • Tro ar y trên bach - Iard

Dydd Mercher: 

 • Gweithdy creu cylchedau 11am - 1pm  & 1pm - 3pm 
 • Her yr olwyn ddwr 11am - 1pm 

Dydd Iau:

 • Her yr Inclein  11am - 1pm 
 • Stem i bawb - Creu a rasio Ceir K'nex*   1pm - 3pm 

Dydd Gwener:

 • Gweithdy Ynni Dwr  11am - 1pm 
 • Technocamps: Creu melin wynt LEGO   1pm - 3pm 

 

* Rhaid bwcio ar gyfer y sesiynau Ceir K'nex drwy ffonio 02920 573700                                                            Nid oes angen trefnu o flaen llaw ar gyfer y gweithgareddau eraill.                                             

 

Sylwer: Mae'n bosib i unrhywbeth newid - cysylltwch o flaen llaw os yn teithio yn bwrpasol. 

 

Digwyddiadau