Digwyddiadau

Arddangosfa: CHWARELWYR

Amgueddfa Lechi Cymru
Wedi'i Orffen
11 Mawrth–30 Mehefin 2019
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Chwarelwyr  © Carwyn Rhys Jones

Arddangosfa am chwarelwyr Gogledd Cymru gan Carwyn Rhys Jones - yn dweud stori pump chwarelwr gwahanol a'u hamser yn gweithio mewn chwareli.

Prif syniad y prosiect yw i ddogfennu hanesion y chwarelwyr ac i dynnu portreadau ohonynt mewn proses o’r enw 'amlygiad-dwbl' (double exposure) ble mae dau lun yn cael eu cyfuno i greu un llun, er mwyn creu porteadau s'yn dweud stori y chwarelwr a’r tirwedd yr oeddent yn gweithio ynddynt.  

Mae ffilm fer yn cyd-fynd a’r prosiect yn dangos cyfweliadau gyda’r dynion.

 

Digwyddiadau