Digwyddiadau

Digwyddiad: Cyngerdd Cofio'r Cau

Wedi'i Orffen
24 Awst 2019, 7pm
Pris AM DDIM OND MAE BWCIO YN HANFODOL
Addasrwydd Pawb

Cyngerdd Cofio'r Cau

Ymunwch a ni yn yr Amgueddfa i gofnodi hanner can mlwyddiant ers cau’r chwarel ac i gofio am Elwyn Wilson Jones o Hogia’r Wyddfa.

Noson dan arweiniaeth Arwel a Myrddin o Hogia’r Wyddfa, gyda perfformiadau gan Gôr Meibion Dyffryn Peris, TRIO, Annette Bryn Parri, Gwilym Bowen Rhys a mwy i’w cyhoeddi. Bydd cyfle i glywed rhai o hen ffefrynnau Hogia’r Wyddfa ymysg y rhaglen.

Drysau: 6.30pm  //  Cyngerdd: 7pm

Mae'r cyngerdd am ddim, ond gan fod nifer y seddi'n gyfyngedig iawn gofynnwn yn garedig i chi adael i ni wybod trwy’r siop os na allwch ddefnyddio eich tocyn. Nifer cyfyngedig iawn o docynnau felly y cyntaf i'r felin geith falu!

Mae tocynnau ar gael yn siop yr amgueddfa, ffonio 02920 573711  neu drwy Event-brite yma: TOCYNNAU CYNGERDD COFIO'R CAU

Digwyddiadau