Digwyddiadau

Arddangosfa: Arddangosfa Merched Chwarel

Amgueddfa Lechi Cymru
Wedi'i Orffen
17 Gorffennaf 2019 – 7 Ionawr 2020, 10am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Postar Merched Chwarel

Grŵp o bedwar artist yw Merched Chwarel- Marged Pendrell, Jwls Williams, Lisa Hudson a Lindsey Colbourne.

Y mae eu gwaith yn gysylltiedig â chwareli Gogledd Cymru lle maent yn byw a gweithio. 

Mae'r criw wedi bod yn cydweithio ers 2016 gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a’r curadur Jill Piercy. 

"Roedd ein cyfnod Ymchwil a Datblygu yn seiliedig ar ddarganfod hanesion disylw merched o fewn ardaloedd chwareli.                    Trwy ein proses o ymchwilio  presenoldeb ac olion troed merched bûm yn cydgerdded yn y chwareli ac yn ymgysylltu â’r gymuned. Datblygodd hwn yn ymateb haenog wrth archwilio treftadaeth ddiwydiannol, hunaniaeth, cyswllt â lle, iaith, mapio, marciau  ac ymateb cyfoes Merched i etifeddiaeth y chwareli. Datblygodd ein syniadau creadigol yn ystod cyfnod grant Cynhyrchu                    trwy ymateb i’r cwestiwn:

‘Pwy ydym ni, Merched Chwarel y gorffennol, y presennol a’r dyfodol?                                                                                                Sut mae ein hestheteg, hunaniaeth a’n cyswllt â lle, diwylliant, ac iaith yn cael ei gyflwyno drwy’r chwareli?’

Yn ogystal â chanolbwyntio ar ein prosesau artistig unigol a chydweithiol, mae ein gwaith wedi mynd â ni allan i’r gymuned, gan adeiladu ymgysylltiad parhaus drwy ein gweithdai Canu Chwarel a’n presenoldeb mewn digwyddiadau cymunedol. Yr ydym hefyd wedi ymddangos ar y teledu a radio"

Y mae’r gwefan yn rhan annatod o’n prosiect, yn dangos ein gwaith fel mae’n datblygu a gwaith artistiaid eraill yn ogystal a digwyddiadau, sylwebaeth a gwahodd straeon:

https://www.merchedchwarel.org

Digwyddiadau