Digwyddiadau

Cwrs: Cyflwyniad i Grefft y Gof

9 Chwefror, 6 a 20 Mawrth 2020, 10am-12pm NEU 1pm-3pm
Pris £60 (£50 gostyngiad)
Addasrwydd 18+
Archebu lle trwy Eventbrite

Cyfle i chi droi eich llaw at grefft hynafol y gof yn efail wreiddiol y Gilfach Ddu, lle bu cenedlaethau o ofaint yn gwasanaethu Chwarel Dinorwig.

Mewn grŵp bychan dan ofal gof yr Amgueddfa, Liam Evans, cewch gyflwyniad at dechnegau gofannu (forging), ffurfio a thorri dur eirias er mwyn creu eich procer metel prydferth eich hun i fynd gartref.*

Mae’r cwrs llawn hwyl, hanner diwrnod hwn yn addas i ddechreuwyr. Bydd dau le i’w archebu ym mhob sesiwn.

Tocynnau

* Mae posib archebu a chyfuno dwy sesiwn i greu cwrs diwrnod, lle bydd posib creu rhaw neu gribyn syml i gydfynd a’r procer. Os oes amser byddwch hefyd yn creu eitem bychan arall o restr awgrymiedig.

Gwybodaeth diogelwch:

Rhaid i bawb fydd yn cymryd rhan yn y cwrs hwn wisgo dillad addas (gweler y rhestr isod), a dilyn cyfarwyddiadau'r gof am ddiogelwch yn yr efail.

  • Rhaid i unrhyw ddillad fod wedi eu gwneud o ffibr naturiol, cotwm 100% os yn bosib.
  • Rhaid gwisgo llewys hir.
  • Rhaid gwisgo trowsus hir sy'n cyrraedd top yr esgid.
  • Rhaid gwisgo esgidiau diogelwch. Rhaid dod â'ch esgidiau eich hun.
  • Rhaid gwisgo'r sbectolau diogelwch gaiff eu darparu yn yr efail drwy'r amser. Darperir ffedog ledr hefyd.
  • Os na fyddwch yn dilyn cyfarwyddiadau diogelwch y gof, caiff y sesiwn ei chanslo.

Iaith: Mae hwylusydd y cwrs hwn yn ddwyieithog (Cymraeg/Saesneg).

Hygyrchedd: Mae’r efail yn daith fer ar droed o fynediad yr Amgueddfa. Cysylltwch â lowri.ifor@amgueddfacymru.ac.uk cyn archebu lle i drafod unrhyw anghenion hygyrchedd.

Pris: £60, pris gostyngiad £50

Gostyngiad: i bobl ddigyflog, dros 60 oed, myfyrwyr llawn amser gyda cherdyn NUS, neu anabl. Mae’r cwrs yma’n addas i rai 18+

Digwyddiadau