Digwyddiadau

Sgwrs: Brwydr Iawndal Llwch y Chwarelwyr. Darlith gan Yr Arglwydd Dafydd Wigley

Wedi'i Orffen
23 Ionawr 2020, 7pm
Pris AM DDIM OND RHAID TREFNU LLE
Addasrwydd Oedolion

Yr Arglywdd Dafydd Wigley 

Logo Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru.

Cyfle unigryw i glywed yr Arglwydd Dafydd Wigley yn rhoi crynodeb o’r brwydrau yng Nghymru ac yn San Steffan i gael cydnabyddiaeth i’r chwarelwyr am beryglon anadlu llwch llechi; i ddatgelu gan bwy oedd y cyfrifoldeb ac i sicrhau cronfa gwladol a fyddai'n talu iawndal i’r chwarelwyr, cyn-chwarelwyr a'u gweddwon.  

MYNEDIAD AM DDIM ond rhaid archebu tocyn o flaen llaw. Darperir lluniaeth ysgafn o 6.30pm ymlaen.

Tocynnau

Mae'r ddarlith yn rhan o Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru.

Digwyddiadau