Digwyddiadau

Sgwrs: Brwydr Iawndal Llwch y Chwarelwyr. Darlith gan Yr Arglwydd Dafydd Wigley

Amgueddfa Lechi Cymru
Wedi'i Orffen
23 Ionawr 2020, 7pm
Pris AM DDIM OND RHAID TREFNU LLE
Addasrwydd Oedolion

Yr Arglywdd Dafydd Wigley 

Logo Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru.

Cyfle unigryw i glywed yr Arglwydd Dafydd Wigley yn rhoi crynodeb o’r brwydrau yng Nghymru ac yn San Steffan i gael cydnabyddiaeth i’r chwarelwyr am beryglon anadlu llwch llechi; i ddatgelu gan bwy oedd y cyfrifoldeb ac i sicrhau cronfa gwladol a fyddai'n talu iawndal i’r chwarelwyr, cyn-chwarelwyr a'u gweddwon.  

MYNEDIAD AM DDIM ond rhaid archebu tocyn o flaen llaw. Darperir lluniaeth ysgafn o 6.30pm ymlaen.

Tocynnau

Mae'r ddarlith yn rhan o Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru.

Digwyddiadau