Digwyddiadau

Arddangosfa: LLIWIAU DINORWIG gan Mikey Jones

Amgueddfa Lechi Cymru
Wedi'i Orffen
2 Mawrth–28 Mehefin 2020
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Inclein Chwarel: Mikey Jones

Inclein Chwarel  Mikey Jones

Chwarel Dinorwig: Mikey Jones

Chwarel Dinorwig: Mikey Jones

Mae Mikey Jones yn arlunydd cyffrous o Wrecsam, ogledd Cymru, sy'n paentio ‘ar-leoliad’ mewn olew ar ganfas.

Mae'r gyfres o baentiadau yn yr arddangosfa yn dogfennu archwiliad uchel uwchben Llanberis i ddyfnderoedd chwarel Dinorwig.

Mae'r darluniau yn ein tynnu  i orffennol hanesyddol ddiwydiannol wrth fynd â ni i fyd arall ar yr un pryd.

Mae paentiadau lliwgar beiddgar Mikey yn ffynnu yn yr amgylchedd swrealaidd a manwl hwn.

Mae wedi treulio amser yn y  chwarel yn dogfennu ei harddwch unigryw, ei bydredd diwydiannol a'i raddfa enfawr.

Mae'r arddangosfa hon hefyd yn darparu cyd-destun ehangach yn edrych ar pherthynas y chwarel ag Eryri.

Digwyddiadau