Digwyddiadau

Digwyddiad: Penblwydd 50: Hanes yr Hanner Cant

Amgueddfa Lechi Cymru
25–31 Mai 2022, 10-4yh
Pris Rhai costau ar gyfer gweithgareddau a gweithdai
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Eventbrite

Llun: Amgueddfa Lechi Llanberis 

Cadi y Curadur 

Addurno Llechi

Tro ar y Trên Bach

llun: Gof yn Amgueddfa Lechi Llanberis

Gelltydd Gwych

Hwyrnos yn yr Amgueddfa Lechi 

Yn mis Mai 2022 bydd Amgueddfa Lechi Cymru yn dathlu ei phenblwydd yn 50 oed!

Mae nifer o weithgareddau ymlaen yn mis Mai felly dewch i ymuno â ni!   

TOCYNNAU
 

25.5.2022 – 31.5.2022 

Dathlu'r 50: Hanes yr Hanner Cant 

Dewch i weld ein harddangosfa arbennig, Hanes yr Hanner Cant, sy'n cynnwys lluniau drwy'r degawdau a gwaith celf gan artistiaid ac ysgolion lleol.  

 

Dydd Mercher 25.5.2022  

Wil Ffitar  

Dewch yn ôl mewn amser gyda chymeriad newydd y chwarel! Mis Mai 1972, ac mae Wil, fu gynt yn gweithio fel ffitiwr yn y gweithdai peirianneg yma, nawr yn paratoi ar gyfer ei ddiwrnod cyntaf yn y gwaith fel tywysydd yn yr Amgueddfa newydd sbon.  

Amser: 11-1pm, 2-4pm          Cost: AM DDIM     Galw heibio 

 

Dydd Iau 26.5.2022  

Y Lôn Goed 

Ymunwch â chyn saer coed yr Amgueddfa, Peredur Hughes, am sgwrs a thaith am rôl pren yn hanes yr Amgueddfa.

*Plîs byddwch yn ymwybodol bod rhan o'r daith hon i fyny rhes o risiau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk

Amser: 12-12.45, 2-2.45pm      Cost: Talwch beth allwch chi     I archebu lle: Eventbrite          Addas i: Oedolion 

 

5 Degawd o Gasglu - Ar-Lein

Mae llawer o bethau'n cael eu casglu mewn hanner canrif! Yn y sgwrs ar-lein hon, bydd Curadur yr Amgueddfa, Cadi Iolen, yn trafod un gwrthrych allweddol o bob degawd sy'n ein helpu i ddeall hanes y diwydiant llechi.  

Amser:   6pm, 7pm            Cost: Talwch beth allwch chi       I archebu lle: Eventbrite           Addas i: Oedolion

 

Dydd Gwener 27.5.2022  

Gelltydd Gwych

Dewch i weld yr unig inclein lechi sydd ar waith yn y byd heddiw yn yr arddangosiad byw yma.  

*Plîs byddwch yn ymwybodol bod y sgwrs hon yn digwydd tu allan i adeiladau'r amgueddfa. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk.

Amser: 2-2.30pm, 2.30-3pm    Cost: Talwch beth allwch chi     I archebu lle: Eventbrite            Addas i: Oedolion 

 

Olwynion Dŵr Dyfeisgar 

Dewch i weld sut mae ein holwynion dŵr anhygoel wedi cynnal pŵer y gweithdai dros y blynyddoedd! 

Amser: 11.30-12pm, 3.30-4pm    Cost: Talwch beth allwch chi     I archebu lle: Eventbrite               Addas i: Oedolion 

 

Dydd Sadwrn 28.5.2022  

Dathlu Crefftau Traddodiadol   

Mae crefftau traddodiadol yn defnyddio pren, llechi a metel wastad wedi bod yn rhan allweddol o fywyd Gilfach Ddu. Dewch i ddarganfod hanes y crefftwyr anhygoel hyn a'u doniau di-ri.  

Dewch i roi tro ar fersiynau modern y crefftau hyn:  

Gweithdai 

Celf Llechi gyda Siân Owen                   Amser: 11-1, 2-4      Cost:   £10     I archebu lle: Eventbrite        Addas i: Oedolion       

Gan ddwyn ein hysbrydoliaeth gan gelf werin y chwarelwyr, dewch i greu eich gwaith celf eich hun gyda Siân.  

Gwehyddu Helyg gyda Eirian Muse      Amser: 11-1, 2-4      Cost: £20        I archebu lle: Eventbrite        Addas i: Oedolion   

Dewch i roi cynnig ar greu daliwr bwyd adar helyg gyda Eirian.   

Addurno Llechi                                       Amser: 12-3              Cost: £1.50                 Galw heibio          Addas i: Teuluoedd 

Dyma'ch cyfle i fod yn gelfydd ac addurno darn o lechen.  

 

Arddangosiadau 

Amseroedd Arddangos Hollti Llechi: 10.15am, 11.15am, 1.15pm, 2.15pm, 3.15pm, 4.15pm       Cost: Am ddim         Galw heibio 

Dewch i fwynhau’r grefft drawiadol o hollti a naddu llechi wrth i un o’n crefftwyr profiadol hollti llechen o flaen eich llygaid. 

 

Bwrw ati! Gofaint wrth eu Gwaith       Amser: 10-12yh, 1-4yh    Galw heibio     Pris: Am ddim 

Dewch i weld yr efail dan ei sang unwaith eto wrth i'r gwreichion dasgu dan forthwyl ein gof Liam a thri crefftwr arall.  

 

Gweithgareddau i Deuluoedd

Ymunwch â ni ar gyfer gweithgareddau'r dydd: 

Tro ar y Trên Bach         Amser: 11-4pm           Cost: Croeso i chi gyfrannu     Galw heibio  

Cert Celf                         Amser: Drwy’r dydd     Cost: Croeso i chi gyfrannu     Galw heibio  

Gemau Traddodiadol    Amser: Drwy’r dydd     Cost: Croeso i chi gyfrannu     Galw heibio  

Pwll Tywod                     Amser: Drwy’r dydd     Cost: Croeso i chi gyfrannu     Galw heibio 

 

Wil Ffitar 

Mis Mai 1972, ac mae Wil, fu gynt yn gweithio fel ffitiwr yn y gweithdai peirianneg yma, nawr yn paratoi ar gyfer ei ddiwrnod cyntaf yn y gwaith fel tywysydd yn yr Amgueddfa newydd sbon yfory.  Dewch yn ôl mewn amser gyda chymeriad newydd y chwarel! 

Amser: 11-1pm, 2-4pm       Cost: AM DDIM     Galw heibio 

 

Dydd Sul 29.5.2022 

5 Degawd o Gasglu - Fyw

Mae llawer o bethau'n cael eu casglu mewn hanner canrif! Ymunwch â Churadur yr Amgueddfa, Cadi Iolen, wrth iddi ddewis un gwrthrych allweddol o bob degawd sy'n ein helpu i ddeall hanes y diwydiant llechi. 

Amser:   2-3pm           Cost: Talwch beth allwch chi          I archebu lle: Eventbrite       Addas i: Oedolion 

 

Wil Ffitar 

Mis Mai 1972, ac mae Wil, fu gynt yn gweithio fel ffitiwr yn y gweithdai peirianneg yma, nawr yn paratoi ar gyfer ei ddiwrnod cyntaf yn y gwaith fel tywysydd yn yr Amgueddfa newydd sbon yfory.  Dewch yn ôl mewn amser gyda chymeriad newydd y chwarel! 

Amser:  11-1, 2-4      Cost: AM DDIM            Galw heibio

 

Gweithdy Crefft

Addurno Llechi        Amser: 12-3      Cost: £1.50    Galw heibio    Addas i: Teuluoedd 

Dyma'ch cyfle i fod yn gelfydd ac addurno darn o lechen. 

 

Gweithgareddau i Deuluoedd 

Ymunwch â ni ar gyfer gweithgareddau'r dydd: 

Tro ar y Trên Bach          Amser: 11-4                Cost: Croeso i chi gyfrannu      Galw heibio  

Cert Celf                          Amser: Drwy’r dydd    Cost: Croeso i chi gyfrannu      Galw heibio  

Gemau Traddodiadol     Amser: Drwy’r dydd    Cost: Croeso i chi gyfrannu      Galw heibio 

Pwll Tywod                      Amser: Drwy’r dydd    Cost: Croeso i chi gyfrannu      Galw heibio

 

Dydd Llun  30.5.2022 

Hwyrnos: Pobl Ifanc 

Digwyddiad arbennig i bobl ifanc 12-15 oed gael mwynhau'r Amgueddfa. Bydd cyfle i brintio sgrin, gwehyddu helyg, plannu hadau, creu cyfnodolyn, pizza a mwy! 

Amser: 6-8pm    Cost:  AM DDIM (codir tâl bychan am fwyd)      I archebu lle: Eventbrite     Addas i: 12-15 

 

Dydd Mawrth  31.5.2022  

Sesiwn Sgwrsio gyda Dr Dafydd Roberts a Cadi Iolen 

Ymunwch â chyn Geidwad yr Amgueddfa, Dr Dafydd Roberts, wrth iddo sgwrsio gyda Cadi Iolen am ei yrfa a dehongli hanes y diwydiant llechi yn yr Amgueddfa. 

Amser:  1-2pm, 3-4pm       Cost: Talwch beth allwch chi      I archebu lle: Eventbrite        Addas i: Oedolion

 

Ad-daliadau a Chyfnewidiadau: Ni fydd yn bosib cael ad-daliad neu gyfnewid y tocynnau yma - drwy brynnu tocyn rydych yn cytuno i'r telerau hyn. Mae tocynnau ar gael i'w prynu o flaen llaw drwy Eventbrite - bydd unrhyw lefydd dros ben yn cael eu gwerthu ar y dydd ar dermau cyntaf i'r felin.

Parcio: Mae costau parcio arferol yn berthnasol i'r digwyddiad yma.

Cyfeiriad: Llanberis, Gwynedd LL55 4TY

Ffôn: 03001112333

Ein blaenoriaeth yw eich diogelwch chi, gwirfoddolwyr a’n staff. Rydym yn announced ymwelwyr i wisgo gorchudd wyneb, i ddefynyddio gorsafoedd glanhau daylong a chadw pellter cymdeithasol. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn wahanol i Loegr. Coronafeirws (COVID-19) | Pwnc | LLYW.CYMRU

Ymweld Amgueddfa Lechi Cymru | National Museum Wales

Chwaraewch eich rhan yn stori Cymru drwy ddod yn aelod neu drwy gyfrannu heddiw. Ffyrdd i'n Cefnogi | National Museum Wales (amgueddfa.cymru)

Digwyddiadau