Digwyddiadau

Digwyddiad: Hwyrnos: Pobl Ifanc

Amgueddfa Lechi Cymru
30 Mai 2022, 6-8yh
Pris AM DDIM
Addasrwydd 12-15 oed
Archebu lle Eventbrite

Hwyrnos yn yr Amgueddfa Lechi 

Zoe Lewthwaite Artist 

Gwaith Zoe Lewthwaite 

Enghraifft o waith Eirian Muse - Gwehyddu Helyg

12-15 oed? Chwilio am rywbeth i'w wneud gyda’ch ffrindiau? Ymunwch a ni am Hwyrnos yn Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis o 6–8pm ar nos Lun 30 Mai! Am un noson yn unig, bydd yr amgueddfa ar agor yn hwyr ar gyfer pobl ifanc, gyda phob math o weithgareddau.

TOCYNNAU

Gweithgareddau:

Gwehyddu Helyg – rhowch gynnig ar greu cerflun helyg eich hunain!

Argraffu Sgrin - arbrofwch gyda lliw ac inc i greu ddarn o waith wedi’i bersonoli!

Gweithdy Dyddlyfr - dewch i greu dyddlyfr eich hunain i ffocysu ar iechyd meddwl a lles.

Plannu Hadau – eisiau tyfu llysiau neu blodau eich hunain? Dewch i ddysgu sut i blannu hadau!

Bwyd - bydd y caffi ar agor ac yn cynnig pizza a diod (bydd opsiynau llysieuol/figan ar gael).

... a llawer mwy!

Mae'r digwyddiad am ddim ond bydd cost fechan am y bwyd - nodwch wrth archebu os oes gennych anghenion deietegol er mwyn i ni allu paratoi ar eich cyfer.

#Hwyrnos

I archebu lle: Eventbrite 

Digwyddiadau