Digwyddiadau

Digwyddiad: Llwybr Gaeaf Mawr yr Amgueddfa

Amgueddfa Lechi Cymru
Wedi'i Orffen
3 Rhagfyr 2022 – 6 Ionawr 2023, Bob Dydd 10yb - 3yp (Mae'r Amgueddfa ar gau ar ddydd Sadwrn a rhai dyddiau dros y Nadolig)
Pris £1.50 y daflen
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Ar gael o siop yr Amgueddfa wrth gyrraedd

Dewch i roi cynnig ar ein llwybr Gaeaf hwyl i'r teulu cyfan 

Chwiliwch am y corachod bach i'ch helpu i greu ffrind eira i addurno brig y goeden Nadolig adref. 

 

Beth ydw i'n ei gael?   

  • Llwybr lliw A3 gyda gweithgaredd crefft  
  • Pecyn o greonau                    
  • Gwobr bach Nadoligaidd (ar ôl cwblhau'r llwybr) 

Ble ydw i'n cael y llwybr?   

Bydd llwybrau ar gael yn siop yr Amgueddfa wrth gyrraeddNid oes angen archebu ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn 

 

Gwybodaeth Ychwanegol   

Iaith - Mae'r llwybrau'n ddwyieithog.   

Oedran - Yn addas ar gyfer plant 4+ oed , efallai y bydd angen help ar blant iau 

Côst - Mae'r gôst yn cynnwys un llwybr gydag un wobr.  Mae croeso i chi gwblhau un fel teulu neu brynu un ar gyfer pob person.     

Mae'r llwybr ar gael ym mhob un o safleoedd yr Amgueddfa Cymru ac mae'r un peth ar bob safle
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Amgueddfa Wlân Cymru, Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.   

Lle bo'n bosibl, rydym wedi defnyddio deunyddiau ecogyfeillgar a byddwn yn defnyddio'r rhain eto 

Nifer o lefydd gyfyngedig. 

Mae'r Helfa ar gael hyd at 6ed Ionawr  ond mi fydd y safle ar gau ar ddyddiau ychwanegol dros y gaeaf 

Digwyddiadau