Digwyddiadau

Digwyddiad: Hwyl bach yr Wŷl!

Amgueddfa Lechi Cymru
Wedi'i Orffen
11 Rhagfyr 2022, 11.30 - 3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Siân Corn yn Amgueddfa Lechi Cymru 

Gwneud Perbelenni Oren Fictoraidd

Ymunwch â ni i fwynhau Hwyl yr Ŵyl yn Amgueddfa Lechi Cymru! 

Camwch i mewn o'r oerfel a mwynhau straeon  gyda Siân Corn, a chreu perbelenni Fictoraidd gyda Hanna yn Nhŷ'r Prif Beiriannydd. 

Bydd ein  Tai Chwarelwyr, Fron Haul,  wedi'u haddurno dros y Nadolig drwy'r degawdau, a bydd cyfle i chi ddangos eich  doniau creadigol wrth greu addurniadau wedi'u huwchgylchu yn y gweithdy crefft! 

Dim angen bwcio - sesiynau galw mewn! 

Digwyddiadau