Digwyddiadau

Digwyddiad: Sesiynau Blasu Gwirfoddoli!

Amgueddfa Lechi Cymru
1–7 Mehefin 2023
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Dwy ddynes yn gwenu tra'n eistedd ar fwrdd o flaen tanllwyth o dan

Creu matiau rhacs yn Amgueddfa Lechi Cymru 

Mae peiriant metal wedi cael ei oleuo gan olau haul sydd yn dod drwy'r caeadau yn y ffenest drws nesaf i'r peiriant. Mae gwe pryfaid cop i'w gweld yn yr hen ystafell hefyd.

Peiriannau Diwydiannol yn Amgueddfa Lechi Cymru 

I ddathlu Wythnos Gwirfoddolwyr rydyn ni’n eich gwahodd i gael blas ar wirfoddoli yn Amgueddfa Lechi Cymru drwy brofi gweithgareddau gwahanol!

 

CREU MATIAU RHACS!

Dydd Iau 1.6.2023 1pm - 4pm

 

Mae ein gwirfoddolwyr Matiau Rhacs yn cwrdd yn rheolaidd i helpu ni ail-greu matiau rhacs i’n tai hanesyddol.

Dewch i weld nhw ar waith cyn mentro draw i’n hystafell grefftio i drio eich hunain!

Cewch dreulio gymaint neu cyn lleied o amser a ‘da chi eisiau, mae croeso i bawb o bob oed!

D'oes dim angen profiad blaenorol o greu matiau rhacs.

*Sesiynau Galw Mewn - nid oes angen trefnu lle*

 

CYNNAL A CHADW PEIRIANNAU HANESYDDOL!

Dydd Mercher 7.6.2023        10:00am - 12.30pm neu 1:30pm - 4pm

 

Mae'n rhaid i ni lanhau ac oelio'r peiriannau sy'n cael eu harddangos yn yr Amgueddfa yn rheolaidd. 

I ddathlu Wythnos Gwirfoddolwyr, rydym yn eich gwahodd chi i'n helpu! 

Dewch i ganol y llwch a helpwch ni i warchod y casgliad ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

 

Nid oes angen profiad blaenorol arnoch chi. Bydd gwirfoddolwyr yn cael hyfforddiant a chymorth parhaus. 

Sicrhewch eich bod yn hapus i faeddu eich dwylo.

Mae'r sesiwn wedi'i threfnu i bara dwy awr a hanner. Mae hyn yn cynnwys sesiwn friffio iechyd a diogelwch, amser i rhoi offer digelwch amdanoch ac egwyl fer yn y canol.

 

*RHAID cofrestru o flaen llaw. Trefnwch eich lle yma: https://fy.amgueddfa.cymru/overview/5033

 

 

 

 

 

 

Digwyddiadau