Digwyddiadau

Digwyddiad: Te Prynhawn Nadoligaidd

Amgueddfa Lechi Cymru
1, 8, 15 a 22 Rhagfyr 2023, 2pm
Pris £15.00 y person
Addasrwydd Pawb

Archebu tocynnau 

Dewch i fwynhau ein Te Prynhawn Nadoligaidd moethus yn Amgueddfa Lechi Cymru

 

Cymerwch gam i'r gorffennol ac ymuno yn hwyl yr ŵyl hanesyddol yr Amgueddfa! 

Mwynhewch ddetholiad tymhorol o frechdanau cartref, danteithion sawrus a chacennau, gyda phaned o de neu goffi ffres.

 

Cost y te prynhawn yw £15.00pp. Sicrhewch eich bod yn archebu tocyn ar gyfer pob aelod o'ch grŵp.

 

Ar gael 1, 8,15, 22 Rhagfyr @2pm

 

 

Gwybodaeth Ychwanegol 

  • Oherwydd y galw, mae angen byrddau yn ôl erbyn diwedd amser eich sesiwn, diolch. 
  • Mae opsiynau di-glwten a fegan ar gael. Rhowch wybod am unrhyw anghenion dietegol yn y bocs isod.
Digwyddiadau