Digwyddiadau

DigwyddiadFfair Aeaf

Wedi'i Orffen
26 Tachwedd 2017, 11am - 3.45pm
Pris £3.50 i weld Sion Corn / £1 am y crefftau
Addasrwydd Teuluoedd

Dewch i baratoi ar gyfer y nadolig yn ein diwrnod arbennig i’r teulu cyfan.

Gwnewch grefft bach Nadoligaidd, mwynhewch sesiynau adrodd straeon, paentio wynebau, sioe bypedau a cherddoriaeth gyda Seindorf Arian Deiniolen. Crwydrwch o amgylch y Tai'r Chwarelwyr fydd wedi eu addurno ar gyfer y Nadolig, cymerwch gyfle am bryd o fwyd cynnes yn y caffi a siopiwch am nwyddau nadolig yn y siop.

Bydd Sion Corn yn cyrraedd ar dren am 11am, ac yna bydd yn croesawu plant drwy'r dydd!

*NODYN PWYSIG*

Mae Sion Corn yn ail-leoli eleni a bydd yn ymgartrefu yn nhai’r Chwarelwyr o flaen y tan!

  • Bydd slot ymweld pob 5 munud rhwng 11am – 4pm. Mae llefydd yn gyfyngedig felly awgrymir yn gryf trefnu lle o flaen llaw.
  • Mae’n bosib gwneud hyn yn siop yr amgueddfa  02920 573711 ( cofiwch rydym ar gau ar Sadyrnau )
  • Mae cost o £3.50 i bob plentyn yn gweld Sion Corn. 

*Cofiwch ddod a  llythyr i Sion Corn hefo chi i bostio yn y blwch post arbennig - bydd bob llythyr yn cael ymateb gan Sion Corn. 

 

Digwyddiadau