Digwyddiadau

DigwyddiadFfair Gaeaf

2 Rhagfyr 2018, 11am - 3.45pm
Pris £3.50 i weld Sion Corn / £1 am y crefftau
Addasrwydd Teuluoedd

Dewch i baratoi ar gyfer y nadolig yn ein diwrnod arbennig i’r teulu cyfan.

Gwnewch grefft bach Nadoligaidd, mwynhewch sesiynau adrodd straeon, paentio wynebau, sioe bypedau a cherddoriaeth gyda Seindorf Arian Deiniolen. Crwydrwch o amgylch y Tai'r Chwarelwyr fydd wedi eu addurno ar gyfer y Nadolig, a dewch i weld Sion Corn fydd wedi ymgartrefu yn nhai’r Chwarelwyr o flaen y tan!  Hefyd cymerwch gyfle am bryd o fwyd cynnes yn y caffi a siopiwch am nwyddau nadolig unigryw yn y siop.

Ymweld a Sion Corn:

  • Bydd slot ymweld pob 5 munud rhwng 11am – 3.45pm. Mae llefydd yn gyfyngedig felly awgrymir yn gryf trefnu lle o flaen llaw.
  • Mae’n bosib gwneud hyn yn siop yr amgueddfa  02920 573711
  • Mae cost o £3.50 i bob plentyn yn gweld Sion Corn. 

*Cofiwch ddod a  llythyr i Sion Corn hefo chi i bostio yn y blwch post arbennig - bydd bob llythyr yn cael ymateb gan Sion Corn. 

 

Tocynnau Sion Corn

Sion Corn yn Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis

Sion Corn yn Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis

Orennau'r Nadolig

Crefftau'r Nadolig Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis

Digwyddiadau