Digwyddiadau

DigwyddiadTeithiau, Sgyrsiau ac Arddangosiadau

Wedi'i Orffen
Amseroedd Amrywiol - Cysylltwch a'r Amgueddfa os gwelwch yn dda
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Trwy'r flwyddyn!

Dewch i fwynhau un o'n teithiau cerdded, sgyrsiau neu arddangosiadau!

HOLLTI A NADDU LLECHI

Bob dydd, rydyn ni'n cynnig cyfle i'n hymwelwyr weld crefftwyr wrth eu gwaith yn hollti a naddu'r llechi. Rhyfeddwch wrth iddynt dorri llechen o flaen eich llygaid.Yn ogystal a hollti'n grefftus, mae ein crefftwyr hefyd yn creu gweithiau crefft yn galonnau, fframiau lluniau a gwyntyllau cymleth.

Yn ddyddiol

Y LON GOED

Bydd ein saer yn eich tywys ar daith hanner awr i weld y lon goed, gan esbonio pwysigrwydd pren i waith y safle.

Bwciwch wrth gyrraedd

UNA YR INJAN MEWN STEM!

Dewch i weld UNA ein injan Hunslet - wrth iddi godi stem!

* Cysylltwch a'r amgueddfa i gael dyddiadau rhedeg os gwelwch yn dda 

YR INCLEIN VIVIAN V2

Dewch i weld yr inclein cludo llechi sydd ar waith ym Mhrydain heddiw!

* Cysylltwch a'r amgueddfa i gael dyddiadau os gwelwch yn dda 

Am raglen dyddiol o weithgareddau cysylltwch a'r amgueddfa ar 02920 573000

chwarelwr

Digwyddiadau