Digwyddiadau

Arddangosfa#NofioEryri

Wedi'i Orffen
20 Gorffennaf 201511 Mawrth 2016
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Gan ddefnyddio cyfuniad o ffotograffiaeth a ffilm i archwilio ei pherthynas gyda dwr, mae Vivienne Rickman-Poole yn angerdddol ynghylch creadigrwydd a nofio yn yr awyr agored. Mae wedi bod yn cofnodi'r peth ers blynyddoedd fel rhan o'i phroject presennol #NofioEryri.

Nofio Eryri

Digwyddiadau